Strona aktualizowana NETS

"Konieczne i Wystarczające" - po łacinie "Necessariam et Sufficientem" (w skrócie NetS) - podstawową zasadą w naszej pracowni.

Dziękuję, że wybrali nas!

Przejdź na główną

Dziękujemy, że Jesteście z nami!
Thank You for choosing us!

Strona korzysta z plików cookies. Ok
INSERT INTO "bot" ("bot_site", "bot_link", "bot_refer", "bot_date", "bot_time", "bot_os", "bot_device", "bot_browser", "bot_screen", "bot_lang", "bot_session", "bot_userhash", "bot_iso", "bot_city", "bot_loadtime", "bot_memory", "bot_memory_peak") VALUES ('https://myelophone.com', '/pl/nets', 'na', '03062023', '1685835561', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'na', 'pl', '7f9e9d97', '7f9e9d97', 'US', 'Ашберн', '0.348', '2.149', '2.244')SQLSTATE[HY000]: General error: 1 table bot has no column named bot_memory_peak